Национална комисия за категоризация на филми

ЧЛЕНОВЕ НА
Национална комисия за категоризация на филми

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ГОЛЯМ ЕКРАН – І СЪСТАВ
ИМЕ cv
Йордан Андонов – Министерство на културата
Стефка Пилева – Министерство на образованието, младежта и науката
Божидар Манов – Национален съвет за кино
Петър Тодоров – Национален съвет за кино
Екатерина Лимончева – Национален съвет за кино
Ина Станчева – психолог
Виолета Стаменова – ИА Национален филмов център
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ГОЛЯМ ЕКРАН – ІІ СЪСТАВ
ИМЕ cv
Богомил Джидров – Министерство на културата
Христина Христова – Министерство на образованието, младежта и науката
Георги Ангелов – Национален съвет за кино
Димитър Кабаиванов – Национален съвет за кино
Огнян Гелинов – Национален съвет за кино
Десислава Алексиева – психолог
Карин Янакиева – ИА Национален филмов център
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ГОЛЯМ ЕКРАН – ІІІ СЪСТАВ
ИМЕ cv
Любомир Аладжов – Министерство на културата
Геновева Черкезова – Министерство на образованието, младежта и науката
Валентина Илкова – Национален съвет за кино
Искра Божинова – Национален съвет за кино
Калинка Стойновска – Национален съвет за кино
Веселина Стоева – психолог
Виолета Стаменова – ИА Национален филмов център
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ГОЛЯМ ЕКРАН – ІV СЪСТАВ
ИМЕ cv
Михаела Арсова – Министерство на културата
Александър Трингов – Министерство на образованието, младежта и науката
Светла Христова – Национален съвет за кино
Пенка Момчилова – Национален съвет за кино
Гергана Фъркова – Национален съвет за кино
Станимира Танева – психолог
Карин Янакиева – ИА Национален филмов център
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ВИДЕОНОСИТЕЛ /DVD/ – V СЪСТАВ
ИМЕ cv
Иван Кавалджиев – Министерство на културата
Десислава Дякова – Министерство на образованието, младежта и науката
Виолета Цветкова – Национален съвет за кино
Борис Нешев – Национален съвет за кино
Людмила Дякова – Национален съвет за кино
Емилия Алексиева – психолог
Виолета Стаменова – ИА Национален филмов център
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ВИДЕОНОСИТЕЛ /DVD/ – VІ СЪСТАВ
ИМЕ cv
Димитър Бърдарски – Министерство на културата
Стоянка Почеканска – Министерство на образованието, младежта и науката
Геновева Димитрова – Национален съвет за кино
Вера Найденова – Национален съвет за кино
Виктор Чичов – Национален съвет за кино
Бистра Цонева – психолог
Карин Янакиева – ИА Национален филмов център
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ВИДЕОНОСИТЕЛ /DVD/ – VІІ СЪСТАВ
ИМЕ cv
Василена Серафимова – Министерство на културата
Коста Костов – Министерство на образованието, младежта и науката
Боряна Матеева – Национален съвет за кино
Петя Александрова – Национален съвет за кино
Константина Гуляшка – Национален съвет за кино
Радостина Ангелова – психолог
Виолета Стаменова – ИА Национален филмов център
Григор Чернев – Национален съвет за кино (прекратен мандат)
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИЦИЯ НА ФИЛМИ НА ВИДЕОНОСИТЕЛ /DVD/ – VІІІ СЪСТАВ
ИМЕ cv
Петя Апотолева – Министерство на културата
Армине Сърабян – Министерство на образованието, младежта и науката
Иван Терзиев – Национален съвет за кино
Гергана Даковска – Национален съвет за кино
Ирина Иванова – Национален съвет за кино
Александра Бахнева – психолог
Карин Янакиева – ИА Национален филмов център
СПОДЕЛИ: