НОВИНИ

Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

08.01.2019

Колеги,

ето тук може да се запознаето с Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

СПОДЕЛИ: