Фондове и програми

ЮГОИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКА ФИЛМОВА МРЕЖА (SEE CINEMA NETWORK)

Страни членки:
Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Словения, Сърбия и Черна гора, Турция, Хърватия

История:
През април 2000 г. по инициатива на Гръцкия филмов център се събират представители на националните филмови организации на 11 страни от Югоизточна Европа, за да обсъдят основните проблеми и цели на филмовата индустрия в тези страни. В резултат, през юни 2001 г. в София се подписва Хартата, с която се учредява Филмовата мрежа на страните от Югоизточна Европа /SEE CN/.

Цели:
SEE CINEMA NETWORK е първата международна инициатива, обединяваща държавни институции и професионални и неправителствени организации в сферата на киното от региона. Мрежата действа като аналог на други регионални организации в Европа, като осигурява възможност за съвместни промоционални прояви на страните членки. Целта й е и да изпълнява ролята на регионален фонд, от който продуцентите могат да търсят допълнително финансиране за своите проекти.

Основни дейности:
Издава каталог на филмови професионалисти, филмови студия и кинотехника в страните членки.

Създаден е Фонд за подкрепа на късометражни филми и развитие на филмови проекти.

Конкурс на SEE CINEMA NETWORK за 2016 г. за подкрепа за “Развитие на филмов проект”

Сесия на Югоизточно-европейската филмова мрежа SEE CN за подкрепа за "Развитие на филмов проект" - ноември 2016 г.

• Условия за участие:
- Игрални филми с времетраене минимум 70 мин., предназначени за показ в киносалон.
- Проекти, които ще се реализират като копродукции между най-малко две от страните-членки /като доказателство се приема договор или меморандум/.
- Проектът трябва да е осигурил участието на продуцент, режисьор и сценарист от страните-членки.
- Проектът трябва да е съобразен с основните принципи на Европейската конвенция за кинематографична копродукция.

• Необходими документи за кандидатстване:
- Попълнен формуляр/заявление за кандидатстване
- Био-филмографии на сценариста, режисьора, продуцента и филмография на продуцентската компания
- Синопсис / до 2 стр./
- Трийтмънт / приблизително 10-15 стр./
- Сценарий
- Експликация относно художествения и зрителски потенциал на проекта /съвместно от продуцента и режисьора/
- Пазарна стратегия /до 3 стр., от продуцента /
- Подробен бюджет за фазата "Развитие на проекта"
- Обобщен бюджет на продукцията с разбивка за всеки продуцент
- Други документи, които подпомагат оценката на проекта

• Критерии за оценка:
- значимост на основната драматургична идея
- художествен потенциал на проекта
- търговски потенциал
- награди от фестивали и критически оценки за предишните творби на авторите
- доказателства за финансиране, налични на дадения етап
- дълбочина на стратегическия план за развитието и промоцията на проекта

• Процедура на оценяване на проектите:
- Национален филмов център селекционира до 2 проекта от подадените, според критериите за оценка, които да участват в конкурса на SEE CN.
- Общото събрание на SEE CN избира проектите, които да подкрепи.
 
• Срок за подаване на проекти  - 10.10.2016 г.
- в ИА “Национален филмов център”, стая № 718

Документите се подават на хартиен и на електронен носител на български език - в 3 екземпляра. Селекционираните проекти се представят на хартиен и електронен носител - в 1 екземпляр - синопсис и трийтмънт - на английски и френски език, а останалите документи - на английски език.

За информация - тел. 02/ 987 40 96, 02/ 988 38 31

СПОДЕЛИ: