Фондове и програми

ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА - МЕДИА

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент на 11 декември 2013 (обн. OJ 20.12.2013) и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура.
 
С бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро, програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА ще подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. С близо 9% по-голям бюджет от предходните години, програмата ще даде значителна подкрепа на културните и творческите индустрии – важни източници на трудова заетост и икономически растеж.

Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура.

____________________________________

подпрограма Култура

Подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.


подпрограма МЕДИА

Предоставя подкрепа на филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз за развитие, разпространение и промоция на техните творби. Тя подпомага проекти с европейски измерения и новите технологии; допринася за представянето на европейски филмови и аудиовизуални творби на пазари извън националните и европейските граници; финансира тренинг и развитие.
През 2014 година ще заработят три нови инициативи: развиване на публика, фондове за копродукции и видео игри.
 
Офис МЕДИА е отворен за всички, които имат нужда от допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от подпрограма МЕДИА.

Основната ни цел е:
 
• Да осигурим необходимата помощ на професионалистите, които желаят да представят проекти в отговор на обявените сесии на Комисията по подпрограма МЕДИА на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА
• Да насочваме специалистите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.
• Да запознаваме професионалните кръгове с политиката на Европейския съюз в областта на аудиовизията и в частност на подпрограма МЕДИА на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА, като организираме информационни срещи, участия в мащабни национални и регионални аудиовизуални и филмови форуми, с издаването на информационен бюлетин 4 пъти през годината и поддържането на интернет страница с най-актуална информация.
• Да поддържаме необходимите тесни контакти с централната и специализираната преса с цел редовното информиране за обявени конкурси и резултатите от тях.
 
Офисът на подпрограма МЕДИА, бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България, в София не взима решения по финансирането на проектите.
 
Решенията за финансиране на проекти се взимат от експерти на програмата в изпълнителната агенция „Култура, аудиовизия и образование” на Европейската комисия  в Брюксел!
 
В офиса ни може да бъде намерена и допълнителна база от материали за тренингови програми, информационни бюлетини от страните участнички в програмата, каталози от големите международни филмови фестивали и др.
 
Екип на офис МЕДИА: Камен Балкански (директор) и Васил Николов (сътрудник).

офис МЕДИА
Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА България
c/o Национален филмов център
бул. „Дондуков” 2 А, последен етаж
тел.: (02) 9150 825
тел.: (02) 9150 824
е-mail: info@mediadesk.bg
www.creativeeurope.bg

СПОДЕЛИ: