Фондове и програми

ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подпрограми МЕДИА и Култура


Към ИА “Национален филмов център” функционира офис МЕДИА по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА на Европейския съюз, която има за цел да подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент в края на 2013 г. и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура. Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура.
ЕВРОИМАЖ

EURIMAGES - European Cinema Support Fund


ИА “Национален филмов център” представлява Република България в Управителния съвет на Фонд ЕВРОИМАЖ (EURIMAGES). България членува от началото на 1993 г. в Паневропейският Фонд EURIMAGES за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски филми, създаден към Съвета на Европа.

ИА “Национален филмов център” е координатор за Република България в Европейската Аудиовизуална Обсерватория (European Audiovisual Observatory) към Съвета на Европа. 

От 2005 г. представлява България в Европейската Филмова Промоция (European Film Promotion) - организация, осъществяваща промоцията на европейски филми на най-престижните световни фестивали.

SEE CN

SEE CINEMA NETWORK


ИА “Национален филмов център”  е член на Югоизточно-европейска филмова мрежа (SEE CINEMA NETWORK) - международна инициатива, обединяваща държавни институции и професионални и неправителствени организации в сферата на киното от страните от Югоизточна Европа. SEE CINEMA NETWORK, създадена през 2001 г., действа като аналог на други регионални организации в Европа, като осигурява възможност за подкрепа на копродукции и съвместни промоционални прояви на страните членки от региона.