ФестивалиКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ14.12.2017 
2-РА СЕСИЯ01.06.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ28.12.2017 
2-РА СЕСИЯ12.06.2018