РазпространениеКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ13.02.2018 
2-РА СЕСИЯ17.08.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ22.02.2018 
2-РА СЕСИЯ28.08.2018