КопродукцииКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ16.02.2018 
2-РА СЕСИЯ20.04.2018 
3-ТА СЕСИЯ17.08.2018 
4-ТА СЕСИЯ12.10.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ27.02.2018 
2-РА СЕСИЯ02.05.2018 
3-ТА СЕСИЯ28.08.2018 
4-ТА СЕСИЯ23.10.2018 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ10.04.2018 
2-РА СЕСИЯ25.06.2018 
3-ТА СЕСИЯ17.09.2018 
4-ТА СЕСИЯ27.11.2018 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа


Краен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ16.02.2018 
2-РА СЕСИЯ20.04.2018 
3-ТА СЕСИЯ17.08.2018 
4-ТА СЕСИЯ12.10.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ27.02.2018 
2-РА СЕСИЯ02.05.2018 
3-ТА СЕСИЯ28.08.2018 
4-ТА СЕСИЯ23.10.2018 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ14.03.2018 
2-РА СЕСИЯ29.05.2018 
3-ТА СЕСИЯ19.09.2018 
4-ТА СЕСИЯ12.11.2018 


Краен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ16.02.2018 
2-РА СЕСИЯ20.04.2018 
3-ТА СЕСИЯ17.08.2018 
4-ТА СЕСИЯ12.10.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ27.02.2018 
2-РА СЕСИЯ02.05.2018 
3-ТА СЕСИЯ28.08.2018 
4-ТА СЕСИЯ23.10.2018 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ14.03.2018 
2-РА СЕСИЯ29.05.2018 
3-ТА СЕСИЯ12.09.2018 
4-ТА СЕСИЯ27.11.2018 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа