Игрални филмиКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ23.03.2018 
2-РА СЕСИЯ21.09.2018 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ21.09.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ03.04.2018 
2-РА СЕСИЯ03.10.2018 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ03.10.2018 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ25.06.2018 
2-РА СЕСИЯ26.11.2018 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ26.10.2018 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа