Анимационни филмиКраен срок за приемане на документи
1-ВА СЕСИЯ23.02.2018 
2-РА СЕСИЯ24.08.2018 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 21.09.2018 
Обработване на документи
1-ВА СЕСИЯ07.03.2018 
2-РА СЕСИЯ04.09.2018 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 03.10.2018 
Резултати
1-ВА СЕСИЯ04.04.2018 
2-РА СЕСИЯ10.10.2018 
СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ 26.10.2018 
Краен срок за приемане на документи е до 15,00 часа