ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" създава и поддържа Единен публичен регистър на:

  • филмовите продуценти
  • разпространителите на филми в Република България
  • лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България
  • киносалоните в Република България
  • филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България
  • филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти

Регистърът е актуален към дата 22 ноември 2018 г.

СПОДЕЛИ: