ЗАПОВЕДИ

конкурсни сесии
Заповед № 92 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2018 - 03.09.2018 pdf
Заповед № 91 - промяна в състава на НХК за 2018 - 23.08.2018 pdf
Писма - промяна в състава на НХК за 2018 - 23.08.2018 pdf
Заповед № 65 - промяна в състава на НХК за 2018 - 04.06.2018 pdf
Писма - промяна в състава на НХК за 2018 - 30.05.2018 pdf
Заповед № 54 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия за 2018 - 28.05.2018 pdf
Заповед № 21 - промяна в състава на НХК за 2018 - 14.03.2018 pdf
Писма - промяна в състава на НХК за 2018 - 14.03.2018 pdf
Заповед № 20 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2018 - 14.03.2018 pdf
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 - 09.03.2018 pdf
Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 - 09.02.2018 pdf
1-ва сесия
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв. - 25.06.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. - 25.06.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - късометражен проект - 25.06.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 25.06.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект - 25.06.2018 pdf
Протокол № 3 - 25.06.2018 pdf
Заповед № 79 - 27.06.2018 pdf
Заповед № 80 - 27.06.2018 pdf
Заповед № 81 - 27.06.2018 pdf
Заповед № 82 - 27.06.2018 pdf
Заповед № 83 - 27.06.2018 pdf
Заповед № 84 - 27.06.2018 pdf
2-ра сесия
Заповед № 134 - 29.11.2018 pdf
Заповед № 135 - 29.11.2018 pdf
Заповед № 136 - 29.11.2018 pdf
Заповед № 137 - 29.11.2018 pdf
Заповед № 138 - 29.11.2018 pdf
Заповед № 139 - 29.11.2018 pdf
Протокол № 5 - 26.11.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв - 26.11.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв - 26.11.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - късометражен проект - 26.11.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 26.11.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект - 26.11.2018 pdf
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 36 - 11.04.2018 pdf
Заповед № 37 - 11.04.2018 pdf
Протокол №1 - 10.04.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 10.04.2018 pdf
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 61 - 01.06.2018 pdf
Заповед № 62 - 01.06.2018 pdf
Протокол № 2 - 29.05.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 29.05.2018 pdf
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 108 - 19.09.2018 pdf
Заповед № 109 - 19.09.2018 pdf
Протокол № 4 - 17.09.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 17.09.2018 pdf
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 140 - 29.11.2018 pdf
Заповед № 141 - 29.11.2018 pdf
Протокол № 6 - 27.11.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 27.11.2018 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година - 23.11.2016 PDF
Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 - 25.11.2016 pdf
Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 - 14.03.2017 pdf
Заповед № 47 - промяна дата на 1-ва конкурсна сесия и на 2-ра извънредна конкурсна сесия за 2017 - 10.05.2017 pdf
Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 - 07.02.2017 pdf
Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии 2017 - 07.07.2017 PDF
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 - 14.03.2017 pdf
Заповед № 25 - промяна в състава на НХК за 2017 - 24.03.2017 pdf
Заповед № 43 - промяна в състава на НХК за 2017 - 13.04.2017 pdf
Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година - 29.11.2017 pdf
1-ва сесия
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв - 26.06.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. - 26.06.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - късометражен проект - 26.06.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 26.06.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект - 26.06.2017 pdf
Протокол № 2 - 26.06.2017 pdf
Заповед № 67 - 29.06.2017 pdf
Заповед № 68 - 29.06.2017 pdf
Заповед № 69 - 29.06.2017 pdf
Заповед № 70 - 29.06.2017 pdf
Заповед № 71 - 29.06.2017 pdf
Заповед № 72 - 29.06.2017 pdf
2-ра сесия
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв - 27.11.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв - 27.11.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - късометражен проект - 27.11.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 27.11.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект - 27.11.2017 pdf
Протокол № 6 - 27.11.2017 pdf
Заповед № 132 - 28.11.2017 pdf
Заповед № 133 - 28.11.2017 pdf
Заповед № 134 - 28.11.2017 pdf
Заповед № 135 - 28.11.2017 pdf
Заповед № 136 - 28.11.2017 pdf
Заповед № 137 - 28.11.2017 pdf
Заповед № 148 - 13.12.2017 PDF
Заповед № 149 - 13.12.2017 PDF
Заповед № 150 - 13.12.2017 PDF
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 42 - 13.04.2017 pdf
Заповед № 41 - 13.04.2017 pdf
Протокол №1 - 12.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 12.04.2017 pdf
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 73 - 29.06.2017 pdf
Заповед № 74 - 29.06.2017 pdf
Протокол № 3 - 27.06.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 27.06.2017 pdf
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 90 - 18.09.2017 pdf
Заповед № 91 - 18.09.2017 pdf
Протокол № 4 - 15.09.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 15.09.2017 pdf
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 140 - 29.11.2017 pdf
Заповед № 141 - 29.11.2017 pdf
Протокол № 7 - 29.11.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 29.11.2017 pdf
сесия - копродукция с БНТ или с друг ТВ оператор с национален обхват
Протокол № 5 - 25.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - копродукция с БНТ - 25.10.2017 pdf
Заповед № 114 - 27.10.2017 pdf
други
Жалба срещу заповед 132/28.11.2017 - 11.12.2017 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 - 21.12.2015 pdf
Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 - 03.02.2016 pdf
Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 - 02.03.2016 pdf
Заповед № 24 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 - 16.03.2016 pdf
Заповед № 111 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 - 16.09.2016 pdf
Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 - 29.02.2016 pdf
1-ва сесия
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв - 30.05.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет до 600 000 лв. - 30.05.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - късометражен проект - 30.05.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 30.05.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект - 30.05.2016 pdf
Протокол № 2 - 30.05.2016 pdf
Заповед № 65 - 02.06.2016 pdf
Заповед № 66 - 02.06.2016 pdf
Заповед № 67 - 02.06.2016 pdf
Заповед № 68 - 02.06.2016 pdf
Заповед № 69 - 02.06.2016 pdf
Заповед № 70 - 02.06.2016 pdf
2-ра сесия
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет над 600 000 лв - 28.11.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с бюджет дo 600 000 лв - 28.11.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - късометражен проект - 28.11.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 28.11.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарий и подготовка на проект - 28.11.2016 pdf
Протокол № 5 - 28.11.2016 pdf
Заповед № 150 - 29.11.2016 pdf
Заповед № 151 - 29.11.2016 pdf
Заповед № 152 - 29.11.2016 pdf
Заповед № 153 - 29.11.2016 pdf
Заповед № 154 - 29.11.2016 pdf
Заповед № 155 - 29.11.2016 pdf
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 27 - 28.03.2016 pdf
Протокол № 1 - 25.03.2016 doc
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 25.03.2016 pdf
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 71 - 02.06.2016 pdf
Заповед № 72 - 02.06.2016 pdf
Протокол № 3 - 31.05.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 31.05.2016 pdf
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 123 - 10.10.2016 pdf
Заповед № 124 - 10.10.2016 pdf
Протокол № 4 - 07.10.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 07.10.2016 pdf
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 157 - 29.11.2016 pdf
Заповед № 159 - 29.11.2016 pdf
Протокол № 6 - 29.11.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 29.11.2016 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 - 30.07.2014 pdf
Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 23.01.2015 pdf
Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 13.03.2015 pdf
Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 09.04.2015 pdf
Заповед № 146 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2015 - 08.06.2015 pdf
Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 - 20.07.2015 pdf
Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 - 30.07.2015 pdf
Заповед № 219 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2015 - 20.10.2015 pdf
Заповед № 230 - отмяна на Заповед № 219 - 16.11.2015 pdf
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 - 27.02.2015 pdf
Заповед № 26 - промяна в състава на НХК за 2015 - 13.03.2015 doc
Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2015 - 24.04.2015 doc
1-ва сесия
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 25.05.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти - 25.05.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти - 25.05.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект - 25.05.2015 xls
Протокол № 2 - 25.05.2015 doc
Заповед № 94 - 15.07.2016 pdf
Заповед № 126 - 28.05.2015 doc
Заповед № 125 - 28.05.2015 doc
Заповед № 124 - 28.05.2015 doc
Заповед № 123 - 28.05.2015 doc
Заповед № 122 - 28.05.2015 doc
Заповед № 121 - 28.05.2015 doc
Заповед № 120 - 28.05.2015 doc
Заповед № 119 - 28.05.2015 doc
Заповед № 118 - 28.05.2015 doc
Заповед № 117 - 28.05.2015 doc
Заповед № 116 - 28.05.2015 doc
Заповед № 115 - 28.05.2015 doc
Заповед № 114 - 28.05.2015 doc
Заповед № 113 - 28.05.2015 doc
Заповед № 112 - 28.05.2015 doc
Заповед № 111 - 28.05.2015 doc
Заповед № 110 - 28.05.2015 doc
Заповед № 109 - 28.05.2015 doc
Заповед № 108 - 28.05.2015 doc
Заповед № 107 - 28.05.2015 doc
2-ра сесия
Заповед № 233 - 03.12.2015 PDF
Заповед № 234 - 03.12.2015 PDF
Заповед № 235 - 03.12.2015 PDF
Заповед № 236 - 03.12.2015 PDF
Заповед № 237 - 03.12.2015 PDF
Заповед № 238 - 03.12.2015 PDF
Протокол № 6 - 30.11.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 30.11.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти - 30.11.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти - 30.11.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти - 30.11.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект - 30.11.2015 xls
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 31 - 18.03.2015 doc
Заповед № 32 - 18.03.2015 doc
Протокол № 1 - 16.03.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 16.03.2015 xls
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 127 - 28.05.2015 doc
Протокол № 3 - 26.05.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 26.05.2015 xls
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 203 - 23.09.2015 doc
Протокол № 5 - 17.09.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 17.09.2015 xls
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 247 - 18.12.2015 pdf
Заповед № 248 - 18.12.2015 pdf
Протокол № 7 - 17.12.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 17.12.2015 xls
извънредна сесия - нискобюджетни проекти
Протокол № 4 - 11.09.2015 doc
Заповед № 196 - 14.09.2015 doc
Заповед № 197 - 14.09.2015 doc
Заповед № 198 - 14.09.2015 doc
Заповед № 199 - 14.09.2015 doc
Заповед № 200 - 14.09.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 11.09.2015 xls
конкурсни сесии
Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 - 13.12.2013 pdf
Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 14.03.2014 pdf
Заповед № 12 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2014 - 19.03.2014 pdf
Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 - 14.04.2014 pdf
Заповед № 26 - за провеждане на първа извънредна конкурсна сесия за 2014 - 14.04.2014 pdf
Заповед № 30 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 - 23.04.2016 doc
Заповед № 36 - за провеждане на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 - 29.04.2014 pdf
Заповед № 43 - промяна дата на втора извънредна конкурсна сесия за 2014 - 13.05.2014 pdf
Заповед № 55 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 - 03.06.2014 pdf
Заповед № 90 - за провеждане на трета извънредна конкурсна сесия за 2014 - 04.09.2014 pdf
Заповед № 91 - за провеждане на извънредна конкурсна сесия (нискобюджетни проекти) за 2014 - 04.09.2014 pdf
Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 04.09.2014 pdf
Заповед № 121 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 - 01.10.2014 pdf
Заповед № 122 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 - 01.10.2014 doc
Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 01.10.2014 pdf
Заповед № 206 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 - 27.10.2014 pdf
Заповед № 225 - промяна дата на втора конкурсна сесия за 2014 - 24.11.2014 pdf
Заповед № 227 - за провеждане на четвърта извънредна конкурсна сесия за 2014 - 26.11.2014 pdf
Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 - 08.04.2014 pdf
Заповед № 74 - промяна в състава на НХК за 2014 - 10.07.2014 pdf
Заповед № 76 - промяна в състава на НХК за 2014 - 13.08.2014 pdf
Заповед № 95 - промяна в състава на НХК за 2014 - 10.09.2014 pdf
Заповед № 116 - промяна в състава на НХК за 2014 - 26.09.2014 pdf
Заповед № 185 - промяна в състава на НХК за 2014 - 07.10.2014 pdf
1-ва сесия
Заповед № 61 - 20.06.2014 doc
Заповед № 71 - 20.06.2014 doc
Заповед № 72 - 23.06.2014 doc
Протокол № 3 - 20.06.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 20.06.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти - 20.06.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти - 20.06.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти - 20.06.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект - 20.06.2014 xls
2-ра сесия
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 11.12.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни проекти - 11.12.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране пълнометражни дебюти - 11.12.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране късометражни дебюти - 11.12.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарий и подготовка на проект - 11.12.2014 xls
Протокол № 7 - 11.12.2014 doc
Заповед № 234 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 235 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 236 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 237 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 238 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 239 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 240 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 241 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 242 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 243 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 244 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 245 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 246 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 247 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 248 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 249 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 250 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 251 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 252 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 253 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 254 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 255 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 256 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 257 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 258 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 259 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 260 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 261 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 262 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 263 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 264 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 265 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 266 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 267 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 268 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 269 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 270 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 271 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 272 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 273 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 274 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 275 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 276 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 277 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 278 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 279 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 280 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 281 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 282 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 283 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 284 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 285 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 286 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 287 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 288 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 289 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 290 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 291 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 292 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 293 - 13.12.2014 pdf
Заповед № 07 - 29.01.2016 pdf
Заповед № 39 - 12.04.2018 pdf
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 31 - 24.04.2014 doc
Протокол № 1 - 22.04.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 22.04.2014 xls
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 49 - 27.05.2014 doc
Протокол № 2 - 27.05.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 27.05.2014 xls
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 96 - 12.09.2014 doc
Заповед № 97 - 12.09.2014 doc
Заповед № 98 - 12.09.2014 doc
Заповед № 99 - 12.09.2014 doc
Заповед № 100 - 12.09.2014 doc
Заповед № 101 - 12.09.2014 doc
Заповед № 102 - 12.09.2014 doc
Заповед № 103 - 12.09.2014 doc
Заповед № 104 - 12.09.2014 doc
Протокол № 4 - 09.09.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 09.09.2014 xls
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 229 - 10.12.2014 doc
Заповед № 230 - 10.12.2014 doc
Заповед № 231 - 10.12.2014 doc
Заповед № 232 - 10.12.2014 doc
Заповед № 233 - 10.12.2014 doc
Протокол № 6 - 08.12.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране международни копродукции - 08.12.2014 xls
извънредна сесия - нискобюджетни проекти
Протокол № 5 - 29.09.2014 doc
Заповед № 125 - 01.10.2014 doc
Заповед № 126 - 01.10.2014 doc
Заповед № 127 - 01.10.2014 doc
Заповед № 128 - 01.10.2014 doc
Заповед № 129 - 01.10.2014 doc
Заповед № 130 - 01.10.2014 doc
Заповед № 131 - 01.10.2014 doc
Заповед № 132 - 01.10.2014 doc
Заповед № 133 - 01.10.2014 doc
Заповед № 134 - 01.10.2014 doc
Заповед № 135 - 01.10.2014 doc
Заповед № 136 - 01.10.2014 doc
Заповед № 137 - 01.10.2014 doc
Заповед № 138 - 01.10.2014 doc
Заповед № 139 - 01.10.2014 doc
Заповед № 140 - 01.10.2014 doc
Заповед № 141 - 01.10.2014 doc
Заповед № 142 - 01.10.2014 doc
Заповед № 143 - 01.10.2014 doc
Заповед № 202 - 21.10.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 29.09.2014 xls


конкурсни сесии
Заповед № 132 - промяна дата на 4-та извънредна конкурсна сесия за 2018 - 30.10.2018 pdf
Заповед № 92 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2018 и 2-ра конкурсна сесия за 2018 - 03.09.2018 pdf
Заповед № 22 - промяна в състава на НХК за 2018 - 20.03.2018 pdf
Писмо - промяна в състава на НХК за 2018 - 20.03.2018 pdf
Заповед № 21 - промяна в състава на НХК за 2018 - 14.03.2018 pdf
Писма - промяна в състава на НХК за 2018 - 14.03.2018 pdf
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 - 09.03.2018 pdf
Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 - 09.02.2018 pdf
1-ва сесия
Заповед № 29 - 04.04.2018 pdf
Заповед № 30 - 04.04.2018 pdf
Заповед № 31 - 04.04.2018 pdf
Протокол № 1 - 02.04.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект - 02.04.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 02.04.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект - 02.04.2018 pdf
2-ра сесия
Заповед № 125 - 22.10.2018 pdf
Заповед № 126 - 22.10.2018 pdf
Заповед № 127 - 22.10.2018 pdf
Заповед № 128 - 22.10.2018 pdf
Протокол № 3 - 19.10.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект - 19.10.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 19.10.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект - 19.10.2018 pdf
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 107 - 19.09.2018 pdf
Протокол № 2 - 19.09.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 19.09.2018 pdf
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 133 - 14.11.2018 pdf
Протокол № 4 - 12.11.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 12.11.2018 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година - 23.11.2016 PDF
Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 - 25.11.2016 pdf
Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 - 14.03.2017 pdf
Заповед № 40 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2017 - 10.04.2017 pdf
Заповед № 51 - промяна дата на 2-ра извънредна конкурсна сесия за 2017 - 31.05.2017 pdf
Заповед № 86 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2017 - 05.09.2017 pdf
Заповед № 88 - промяна дата на 2-ра конкурсна сесия, извънредна конкурсна сесия (по чл. 30а), 3-та извънредна конкурсна сесия за 2017 - 08.09.2017 pdf
Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 - 07.02.2017 pdf
Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 - 07.07.2017 PDF
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 - 14.03.2017 pdf
Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2017 - 23.03.2017 pdf
Заповед № 87 - промяна в състава на НХК за 2017 - 07.09.2017 pdf
Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година - 29.11.2017 pdf
1-ва сесия
Заповед № 30 - 06.04.2017 pdf
Заповед № 31 - 06.04.2017 pdf
Заповед № 32 - 06.04.2017 pdf
Заповед № 33 - 06.04.2017 pdf
Протокол № 2 - 03.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект - 03.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 03.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект - 03.04.2017 pdf
2-ра сесия
Заповед № 106 - 11.10.2017 pdf
Заповед № 105 - 11.10.2017 pdf
Заповед № 104 - 11.10.2017 pdf
Заповед № 103 - 11.10.2017 pdf
Протокол № 6 - 10.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект - 10.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 10.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект - 10.10.2017 pdf
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 29 - 06.04.2017 pdf
Протокол № 1 - 03.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 03.04.2017 pdf
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 56 - 12.06.2017 pdf
Протокол № 3 - 09.06.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 09.06.2017 pdf
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 107 - 11.10.2017 pdf
Протокол № 4 - 10.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 10.10.2017 pdf
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 139 - 29.11.2017 pdf
Протокол № 7 - 29.11.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 29.11.2017 pdf
извънредна сесия по чл. 30а - бележити годишнини
Заповед № 109 - 11.10.2017 pdf
Заповед № 108 - 11.10.2017 pdf
Протокол № 5 - 10.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект - 10.10.2017 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 - 21.12.2015 pdf
Заповед № 24 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 - 16.03.2016 pdf
Заповед № 30 - промяна дата на редовна конкурсна сесия за 2016 - 04.04.2016 pdf
Заповед № 113 - промяна дата на редовна конкурсна сесия за 2016 - 03.10.2016 pdf
Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 - 03.02.2016 pdf
Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 - 02.03.2016 pdf
Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 - 29.02.2016 pdf
Заповед № 98 - промяна в състава на НХК за 2016 - 22.08.2016 pdf
1-ва сесия
Заповед № 45 - 21.04.2016 pdf
Заповед № 46 - 21.04.2016 pdf
Заповед № 47 - 21.04.2016 pdf
Заповед № 48 - 21.04.2016 pdf
Протокол № 2 - 18.04.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект - 18.04.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 18.04.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект - 18.04.2016 pdf
2-ра сесия
Заповед № 127 - 27.10.2016 pdf
Заповед № 128 - 27.10.2016 pdf
Заповед № 129 - 27.10.2016 pdf
Заповед № 130 - 27.10.2016 pdf
Протокол № 4 - 24.10.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект - 24.10.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 24.10.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект - 24.10.2016 pdf
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 26 - 24.03.2016 pdf
Протокол № 1 - 21.03.2016 doc
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 21.03.2016 pdf
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 112 - 16.09.2016 pdf
Протокол № 3 - 16.09.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 16.09.2016 pdf
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 158 - 29.11.2016 pdf
Заповед № 156 - 29.11.2016 pdf
Протокол № 5 - 29.11.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 29.11.2016 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 - 30.07.2014 pdf
Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 23.01.2015 pdf
Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 13.03.2015 pdf
Заповед № 38 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 24.03.2015 pdf
Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 09.04.2015 pdf
Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 - 20.07.2015 pdf
Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 - 30.07.2015 pdf
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 - 27.02.2015 pdf
1-ва сесия
Заповед № 59 - 09.04.2015 doc
Заповед № 60 - 09.04.2015 doc
Заповед № 61 - 09.04.2015 doc
Заповед № 62 - 09.04.2015 doc
Заповед № 95 - 15.07.2016 pdf
Протокол № 1 - 06.04.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 06.04.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект - 06.04.2015 xls
2-ра сесия
Заповед № 208 - 06.10.2015 jpeg
Заповед № 209 - 06.10.2015 jpeg
Заповед № 210 - 06.10.2015 jpeg
Заповед № 211 - 06.10.2015 jpeg
Заповед № 212 - 06.10.2015 jpeg
Заповед № 213 - 06.10.2015 jpeg
Заповед № 214 - 06.10.2015 jpeg
Заповед № 215 - 06.10.2015 pdf
Протокол № 4 - 05.10.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 05.10.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти - 05.10.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект - 05.10.2015 xls
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 83 - 04.05.2015 doc
Протокол № 2 - 30.04.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 30.04.2015 xls
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 249 - 18.12.2015 pdf
Протокол № 5 - 17.12.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 17.12.2015 xls
извънредна сесия - нискобюджетни проекти
Заповед № 148 - 11.06.2015 doc
Заповед № 149 - 11.06.2015 doc
Заповед № 150 - 11.06.2015 doc
Протокол № 3 - 10.06.2015 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 10.06.2015 xls
конкурсни сесии
Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 - 13.12.2013 pdf
Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 14.03.2014 pdf
Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 - 14.04.2014 pdf
Заповед № 28 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 - 14.04.2014 doc
Заповед № 54 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2014 - 03.06.2014 pdf
Заповед № 92 - за провеждане на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2014 - 04.09.2014 pdf
Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 04.09.2014 pdf
Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 01.10.2014 pdf
Заповед № 124 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 - 01.10.2014 pdf
Заповед № 223 - за провеждане на четвърна извънредна конкурсна сесия за 2014 - 19.11.2014 pdf
Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 - 08.04.2014 pdf
1-ва сесия
Заповед № 48 - 26.05.2014 doc
Протокол № 1 - 23.05.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 23.05.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти - 23.05.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект - 23.05.2014 xls
2-ра сесия
Заповед № 145 - 07.10.2014 doc
Заповед № 146 - 07.10.2014 doc
Заповед № 147 - 07.10.2014 doc
Заповед № 148 - 07.10.2014 doc
Заповед № 149 - 07.10.2014 doc
Заповед № 150 - 07.10.2014 doc
Заповед № 151 - 07.10.2014 doc
Заповед № 152 - 07.10.2014 doc
Заповед № 153 - 07.10.2014 doc
Заповед № 154 - 07.10.2014 doc
Заповед № 155 - 07.10.2014 doc
Заповед № 156 - 07.10.2014 doc
Заповед № 157 - 07.10.2014 doc
Заповед № 158 - 07.10.2014 doc
Заповед № 159 - 07.10.2014 doc
Заповед № 160 - 07.10.2014 doc
Заповед № 161 - 07.10.2014 doc
Заповед № 162 - 07.10.2014 doc
Заповед № 163 - 07.10.2014 doc
Заповед № 164 - 07.10.2014 doc
Заповед № 165 - 07.10.2014 doc
Заповед № 166 - 07.10.2014 doc
Заповед № 167 - 07.10.2014 doc
Заповед № 168 - 07.10.2014 doc
Заповед № 169 - 07.10.2014 doc
Заповед № 170 - 07.10.2014 doc
Заповед № 171 - 07.10.2014 doc
Заповед № 172 - 07.10.2014 doc
Заповед № 173 - 07.10.2014 doc
Заповед № 174 - 07.10.2014 doc
Заповед № 175 - 07.10.2014 doc
Заповед № 176 - 07.10.2014 doc
Заповед № 177 - 07.10.2014 doc
Заповед № 178 - 07.10.2014 doc
Заповед № 179 - 07.10.2014 doc
Заповед № 180 - 07.10.2014 doc
Заповед № 181 - 07.10.2014 doc
Заповед № 182 - 07.10.2014 doc
Заповед № 183 - 07.10.2014 doc
Заповед № 184 - 07.10.2014 doc
Протокол № 3 - 06.10.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 06.10.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти - 06.10.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект - 06.10.2014 xls
4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 226 - 26.11.2014 doc
Протокол № 4 - 24.11.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 24.11.2014 xls
извънредна сесия по чл. 30а - бележити годишнини
Заповед № 109 - 25.09.2014 doc
Заповед № 110 - 25.09.2014 doc
Заповед № 111 - 25.09.2014 doc
Заповед № 112 - 25.09.2014 doc
Заповед № 113 - 25.09.2014 doc
Заповед № 114 - 25.09.2014 doc
Протокол № 2 - 24.09.2014 doc
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 24.09.2014 xls


конкурсни сесии
Заповед № 101 - промяна дата на 2-ра конкурсна сесия за 2018 - 10.09.2018 pdf
Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2018 - 23.03.2018 pdf
Писма - промяна в състава на НХК за 2018 - 23.03.2018 pdf
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 - 09.03.2018 pdf
Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 - 09.02.2018 pdf
1-ва сесия
Заповед № 32 - 05.04.2018 pdf
Заповед № 33 - 05.04.2018 pdf
Заповед № 34 - 05.04.2018 pdf
Заповед № 35 - 05.04.2018 pdf
Протокол № 1 - 04.04.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. - 04.04.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. - 04.04.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 04.04.2018 pdf
2-ра сесия
Заповед № 116 - 11.10.2018 pdf
Заповед № 117 - 11.10.2018 pdf
Заповед № 118 - 11.10.2018 pdf
Заповед № 119 - 11.10.2018 pdf
Протокол № 3 - 10.10.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. - 10.10.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. - 10.10.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 10.10.2018 pdf
2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Заповед № 60 - 01.06.2018 pdf
Протокол № 2 - 29.05.2018 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 29.05.2018 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година - 23.11.2016 PDF
Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 - 25.11.2016 pdf
Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 - 14.03.2017 pdf
Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 - 07.02.2017 pdf
Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии 2017 - 07.07.2017 PDF
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 - 14.03.2017 pdf
Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2017 - 23.03.2017 pdf
Заповед № 92 - промяна в състава на НХК за 2017 - 18.09.2017 pdf
Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година - 29.11.2017 pdf
1-ва сесия
Протокол № 2 - 05.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. - 05.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. - 05.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 05.04.2017 pdf
Заповед № 34 - 07.04.2017 pdf
Заповед № 35 - 07.04.2017 pdf
Заповед № 36 - 07.04.2017 pdf
Заповед № 37 - 07.04.2017 pdf
2-ра сесия
Протокол № 3 - 04.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. - 04.10.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене от 25 до 60 мин. - 04.10.2017 pdf
Заповед № 99 - 09.10.2017 pdf
Заповед № 100 - 09.10.2017 pdf
Заповед № 101 - 09.10.2017 pdf
1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Протокол № 1 - 05.04.2017 pdf
Обобщени оценъчни карти - международни копродукции - 05.04.2017 pdf
Заповед № 38 - 07.04.2017 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 - 21.12.2015 pdf
Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 - 03.02.2016 pdf
Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 - 02.03.2016 pdf
Заповед № 35 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 - 08.04.2016 pdf
Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 - 29.02.2016 pdf
Заповед № 96 - промяна в състава на НХК за 2016 - 21.07.2016 pdf
1-ва сесия
Протокол № 1 - 06.04.2016 DOC
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. - 06.04.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене над 24 мин. - 06.04.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 06.04.2016 pdf
Заповед № 36 - 08.04.2016 pdf
Заповед № 37 - 08.04.2016 pdf
Заповед № 38 - 08.04.2016 pdf
Заповед № 39 - 08.04.2016 pdf
2-ра сесия
Протокол № 2 - 05.10.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - проект с времетраене до 24 мин. - 05.10.2016 pdf
Обобщени оценъчни карти - дебют - 05.10.2016 pdf
Заповед № 120 - 07.10.2016 pdf
Заповед № 121 - 07.10.2016 pdf
Заповед № 122 - 07.10.2016 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 - 30.07.2014 pdf
Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 23.01.2015 pdf
Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 13.03.2015 pdf
Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 - 09.04.2015 pdf
Заповед № 146 - промяна обявяване на конкурсни сесии за 2015 - 08.06.2015 pdf
Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 - 20.07.2015 pdf
Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 - 30.07.2015 pdf
Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 - 27.02.2015 pdf
1-ва сесия
Протокол № 1 - 01.04.2015 DOC
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 01.04.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти - 01.04.2015 xls
Заповед № 44 - 03.04.2015 doc
Заповед № 45 - 03.04.2015 doc
Заповед № 46 - 03.04.2015 doc
2-ра сесия
Протокол № 2 - 07.10.2015 DOC
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 07.10.2015 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти - 07.10.2015 xls
Заповед № 216 - 09.10.2015 pdf
Заповед № 217 - 09.10.2015 pdf
конкурсни сесии
Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 - 13.12.2013 pdf
Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 14.03.2014 pdf
Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 - 14.04.2014 pdf
Заповед № 27 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 - 14.04.2014 doc
Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 04.09.2014 pdf
Заповед № 107 - за провеждане на трета извънредна конкурсна сесия за 2014 - 23.09.2014 pdf
Заповед № 108 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 - 23.09.2014 pdf
Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 - 01.10.2014 pdf
Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 - 08.04.2014 pdf
1-ва сесия
Протокол № 1 - 22.04.2014 DOC
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 22.04.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти - 22.04.2014 xls
Заповед № 32 - 24.04.2014 doc
2-ра сесия
Протокол № 2 - 08.10.2014 DOC
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 08.10.2014 xls
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти - 08.10.2014 xls
Заповед № 187 - 09.10.2014 doc
Заповед № 188 - 09.10.2014 doc
Заповед № 189 - 09.10.2014 doc
Заповед № 190 - 09.10.2014 doc
Заповед № 191 - 09.10.2014 doc
Заповед № 192 - 09.10.2014 doc
Заповед № 193 - 09.10.2014 doc
Заповед № 194 - 09.10.2014 doc
Заповед № 195 - 09.10.2014 doc
Заповед № 196 - 09.10.2014 doc
Заповед № 197 - 09.10.2014 doc
Заповед № 198 - 09.10.2014 doc
Заповед № 199 - 09.10.2014 doc
Заповед № 200 - 09.10.2014 doc
3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции
Протокол № 3 - 08.10.2014 DOC
Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти - 08.10.2014 xls
Заповед № 201 - 09.10.2014 doc


конкурсни сесии
Заповед № 94 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година - 04.09.2018 pdf
Заповед № 46 - промяна дата за проекти по чл.34 ЗФИ - фестивали и промоция за 2018 - 25.04.2018 pdf
Заповед № 43 - назначаване на ФК за 2018-2019 - 23.04.2018 pdf
Средностатистически бюджети за 2017 година - 12.02.2018 pdf
Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 - 06.02.2018 pdf
Заповед № 04 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2018 година - 06.02.2018 pdf
насрочени заседания
Насрочено заседание за 22.10.2018 - филмопроизводство - 08.10.2018 pdf
Насрочено заседание за 16.10.2018 - филмопроизводство - 08.10.2018 pdf
Насрочено заседание за 25.09.2018 - промоция/фестивали - 04.09.2018 pdf
Насрочено заседание за 13.09.2018 - промоция/фестивали - 04.09.2018 pdf
Насрочено заседание за 15.06.2018 - филмопроизводство - 28.05.2018 pdf
Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - кинопоказ - 22.05.2018 pdf
Насрочени заседания за 29 и 30.05.2018 - разпространение - 22.05.2018 pdf
Насрочено заседание за 18.05.2018 - филмопроизводство - 27.04.2018 pdf
Насрочени заседания за 19 и 20.03.2018 - филмопроизводство - 13.02.2018 pdf
Насрочено заседание за 12.02.2018 - промоция/фестивали - 07.02.2018 PDF
подкрепени проекти
Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство документални - 23.10.2018 pdf
Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство игрални - 23.10.2018 pdf
Подкрепени проекти от 22.10.2018 - филмопроизводство анимация - 23.10.2018 pdf
Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство игрални - 17.10.2018 pdf
Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство документални - 17.10.2018 pdf
Подкрепени проекти от 16.10.2018 - филмопроизводство анимация - 17.10.2018 pdf
Подкрепени проекти от 25.09.2018 - промоция/фестивали - 26.09.2018 pdf
Подкрепени проекти от 13.09.2018 - промоция/фестивали - 13.09.2018 pdf
Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство игрални - 18.06.2018 pdf
Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство документални - 18.06.2018 pdf
Подкрепени проекти от 15.06.2018 - филмопроизводство анимация - 18.06.2018 pdf
Подкрепени проекти от 30.05.2018 - кинопоказ - 01.06.2018 pdf
Подкрепени проекти от 29.05.2018 - разпространение - 01.06.2018 pdf
Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство игрални - 22.05.2018 pdf
Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство документални - 22.05.2018 pdf
Подкрепени проекти от 18.05.2018 - филмопроизводство анимация - 22.05.2018 pdf
Неподкрепен проект от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални - 26.03.2018 pdf
Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство игрални - 26.03.2018 pdf
Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство документални - 26.03.2018 pdf
Подкрепени проекти от 19.03.2018 - филмопроизводство анимация - 26.03.2018 pdf
Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали - 13.02.2018 pdf
Неподкрепен проект от 12.02.2018 - промоция/фестивали - 13.02.2018 pdf
Подкрепени проекти от 12.02.2018 - промоция/фестивали - 13.02.2018 pdf
конкурсни сесии
Средностатистически бюджети за 2016 година - 20.02.2017 pdf
Заповед № 03 - средства за разпределение за разпространение и кинопоказ, фестивали и промоция за 2017 година - 07.02.2017 pdf
Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 - 25.11.2016 pdf
Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година - 29.11.2017 pdf
Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година - 23.11.2016 PDF
насрочени заседания
Насрочено заседание за 20.02.2017 - 07.02.2017 pdf
Насрочено заседание за 27.02.2017 - 07.02.2017 pdf
Насрочено заседание за 17-20.03.2017 - 20.02.2017 pdf
Насрочено заседание за 19.04.2017 - 20.03.2017 pdf
Насрочено заседание за 26.05.2017 - 11.05.2017 pdf
Насрочено заседание за 12.06.2017 - 08.06.2017 pdf
Насрочено заседание за 30.06.2017 - 12.06.2017 pdf
Насрочено заседание за 06-07.11.2017 - 02.11.2017 pdf
Насрочено заседание за 13-14.11.2017 - 06.11.2017 pdf
подкрепени проекти
Подкрепени проекти от 20.02.2017 - 20.02.2017 pdf
Неподкрепени проекти от 20.02.2017 - 20.02.2017 pdf
Подкрепени проекти от 27.02.2017 - 28.02.2017 pdf
Подкрепени проекти от 27.02.2017 - 28.02.2017 pdf
Подкрепени проекти от 27.02.2017 - 28.02.2017 pdf
Неподкрепени проекти от 27.02.2017 - 28.02.2017 pdf
Подкрепени проекти от 27.02.2017 - 28.02.2017 pdf
Подкрепени проекти от 17.03.2017 - 20.03.2017 pdf
Подкрепени проекти от 19.04.2017 - 20.04.2017 pdf
Подкрепени проекти от 19.04.2017 - 20.04.2017 pdf
Подкрепени проекти от 19.04.2017 - 20.04.2017 pdf
Подкрепени проекти от 12.06.2017 - 12.06.2017 pdf
Подкрепени проекти от 30.06.2017 - 03.07.2017 pdf
Подкрепени проекти от 30.06.2017 - 03.07.2017 pdf
Подкрепени проекти от 30.06.2017 - 03.07.2017 pdf
Подкрепени проекти от 06.11.2017 - 06.11.2017 pdf
Подкрепени проекти от 06.11.2017 - Изменение - 20.11.2017 pdf
Подкрепени проекти от 13.11.2017 - 15.11.2017 pdf
Подкрепени проекти от 13.11.2017 - 15.11.2017 pdf
Подкрепени проекти от 13.11.2017 - 15.11.2017 pdf