Национален филмов център

ЕкипЖана Караиванова
изпълнителен директор
(02) 9150 811

jana@nfc.bgКамен Балкански
директор
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА

(02) 9150 825
kbalkanski@mediadesk.bg

Елена Здравкова
главен счетоводител
(02) 9150 826
elena@nfc.bg
Джина Петрова
главен експерт    "Авторски права"
(02) 9150 817
dpetrova@nfc.bg
Маргаритка Стефанова
главен експерт "Филмопроизводство" 
(02) 9150 815
mstefanova@nfc.bg
Ирина Любенова
специалист "Контрол филмопроизводство, деловодство и архив"
(02) 9150 811
ilubenova@nfc.bg
Ирина Канушева
главен експерт "Международна дейност"
(02) 9150 812
irina@nfc.bg
национален представител Европейска Аудиовизуална Обсерватория, Европейска филмова промоция, фонд "ЕВРОИМАЖ" 
Гергана Даковска
национален представител фонд "ЕВРОИМАЖ"
(02) 9150 819
gergana@nfc.bg
Мила Петкова
главен експерт "Международна дейност" 
(02) 9150 820
mpetkova@nfc.bg
Босила Дончева
"Връзки с обществеността"
(02) 9150 823
bosila@nfc.bg
Виолета Стаменова
главен експерт "Филморазпространение и кинопоказ" 
(02) 9150 822
vstamenova@nfc.bg
Карин Янакиева
главен експерт "Филморазпространение и кинопоказ"
(02) 9150 821
karin@nfc.bg
Ралица Николова
главен експерт "Единен публичен регистър" 
(02) 9150 814
rnikolova@nfc.bg
Ивета Бандулова
главен експерт "Труд и работна заплата"
(02) 9150 816
iveta@nfc.bg
Васил Николов
сътрудник ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА
(02) 9150 824
vnikolov@mediadesk.bg
 
СПОДЕЛИ: