Експертни комисии

НАЦИОНАЛНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ КОМИСИИ
ВИЖ ПОВЕЧЕ
ФИНАНСОВА КОМИСИЯ
ВИЖ ПОВЕЧЕ
НАЦИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
ВИЖ ПОВЕЧЕ
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ФИЛМИ
ВИЖ ПОВЕЧЕ
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМИ
ВИЖ ПОВЕЧЕ