За нас

годишен отчет

Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР финансира проекти в областта на производството, разпространението, промоцията и показа на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографска копродукция, и с държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия.

Държавното подпомагане на филмовата индустрия за 2017 г. е в размер на 13 200 000 лв.
- за филмопроизводство – не по-малко от 80% от бюджета за годината
- за разпространение и показ  – не по-малко от 10% от бюджета за годината
- за промоция на български филми – не по-малко от 5% от бюджета за годината
- за подпомагане създаването на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци – не по-малко от 5% от бюджета за годината

1 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2017 pdf
2 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2016 pdf
3 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2015 doc
4 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2014 doc
5 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2013 doc
6 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2012 doc
7 Финансова ревизия - справка издадени Запис на заповеди и сключени анекси към договори (по справка изх.№ 01-206/13.06.2011 за АДФИ) xls
8 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2011 doc
9 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2010 doc
10 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2009 doc
11 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2008 doc
12 Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2007 doc
СПОДЕЛИ: